We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 010 477 72 00  

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding omhoog per 1-1-2019

januari 2019

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding omhoog per 1-1-2019

 

 Per 1 januari 2019 gaat de vrijstelling voor vrijwilligers € 200 per jaar omhoog. Het totaal (onkosten plus vrijwilligersvergoeding) mag maximaal € 170 per maand zijn, tot een maximum van  € 1700 per jaar.

Vrijwilligerswerk met een bijbehorende vrijwilligersvergoeding kan alleen bij een organisatie zonder winstoogmerk. ‘Gewone’ bedrijven blijven uitgesloten van de regeling.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je hebt een ANBI- status – algemeen nut beogende instelling.
  • Of je bent een sportorganisatie of sportvereniging;
  • Je bent als bedrijf niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB).

 

We wijzen je graag op de volgende punten:

  • De vrijwilligersvergoeding die wordt betaald mag niet in verhouding staan tot de aard van het werk en de tijd die eraan wordt besteed.
  • Als je als vrijwilliger afziet van de vergoeding, én andere vrijwilligers krijgen wel een vergoeding, dan is het bedrag dat je niet ontvangt een schenking voor de instelling waar je vrijwilligerswerk doet. Je kunt deze gift (onder voorwaarden) opvoeren in je aangifte inkomstenbelasting.
  • De vrijwilliger mag niet ook een dienstbetrekking hebben bij de organisatie waar hij vrijwilliger is.
  • Voor mensen onder de 22 gelden andere bedragen dan hieronder genoemd.
  • In de vrijwilligersvergoeding zit ook de onkostenvergoeding. Het totaal (onkosten plus vrijwilligersvergoeding) mag maximaal 170 euro per maand zijn, tot een maximum van €1700 per jaar.
  • Als de totale vergoeding onder de € 1700 euro per jaar blijft, hoeft het niet opgegeven te worden bij de Belastingdienst.
  • Als de vrijwilliger bijstand én een vrijwilligersvergoeding ontvangt (minder dan € 1700 euro per jaar), dan beïnvloedt de vrijwilligersvergoeding de bijstand niet.

Als de maxima worden overschreden (denk aan te veel geld per uur, maand of jaar, of te veel geld voor een te kleine inspanning) kan er sprake zijn van een dienstbetrekking. Dit is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Als de inspecteur loonheffing het ziet als een dienstbetrekking, dient er alsnog loonheffing afgedragen te worden.

Er zijn veel voorbeelden en er is meer informatie te vinden op de site van de Belastingdienst, zie hier.

En nu? 

Voor ondernemers: De financiën van A tot Z geregeld, voor je onderneming maar ook voor jou als ondernemer zelf.  Bel naar 010-4777200 en dan kijken we wat we kunnen doen. 

Voor stichtingen: Op zoek naar een administratie- en advieskantoor gespecialiseerd in stichtingen? Bel 010-477200 en leg je vraag voor.

Los consult: Snel en betaalbaar antwoord op specifieke vragen? Bel 010-4777200 en dan maken we zo snel mogelijk een afspraak. 

 

 

 

 

 

 

IB 47 (inkomen uit overige werkzaamheden) - Ocean Finance Legt uit

Waarom een stichting?