Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdag: 010 477 72 00

Jaarcijfers stichting laten opstellen

Assumenda eveniet.

Elk jaar moet een stichting de jaarcijfers opstellen. Hier wordt de balans van het jaar in opgemaakt.

Bij verschillende stichtingen vervullen we de rol van controller. Een specialiteit van Ocean Finance (Esther Schulte schreef een boek over stichtingen en financiën). Als bestuur en als directeur/coördinator ben je met een controller verzekerd van een correct verloop van alle financiële zaken. Je weet zeker dat alle ontwikkelingen met cijfers onderbouwd kunnen worden. Je krijgt de juiste rapportages voor goede strategische keuzes. De boekhouding zelf blijft bij de stichting op kantoor. Ze wordt online ingevoerd door medewerkers van de stichting. Deze gegevens zijn de basis van de door ons op te stellen kwartaalrapportages, de begroting en de jaarrekening. Zo blijft een bestuur financieel optimaal geïnformeerd.