We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 010 477 72 00  

Vereniging

Ocean Finance

Ocean Finance heeft verschillende verenigingen als klant.  Een vereniging is een democratische organisatievorm die om grote transparantie vraagt. Zoals een bedrijf primair gericht is op  winst maken, is de eerste taak van een vereniging om een goede club te zijn voor de leden. Bij de voetbalvereniging wil men lekker voetballen en bij de overkoepelende belangenvereniging van autodealers wil men primair de belangen behartigen van de autoverkopers.  Maar elke vereniging heeft met contributie te maken, en de jaarlijkse algemene ledenvergadering. En daar helpen wij graag bij, samen met bestuur en medewerkers!

Verenigingen ondersteunen we met de volgende diensten: 

  • Ondersteuning bij de administratie 
  • Opmaken jaarrekening 
  • Financieel en bedrijfseconomisch advies 
  • Los consult

Bij verenigingen gebeurt de boekhouding bijna altijd door een betrokken vrijwilliger.  Wij leveren dan aanvullende diensten en fungereren als vraagbaak voor vrijwilliger en bestuur. Daarnaast overleggen we met het bestuur hoe zaken het best benaderd kunnen worden. Bijvoorbeeld het opstellen van de begroting, het vormgeven aan bestemmingsplannen, hoe maak je samen financieel beleid, wat is in het belang van de club?

Door onze jarenlange ervaring met verenigingen, weten we wat er speelt in de  verschillende besturen, en zijn we bekend met wat mensen echt belangrijk vinden. Het is een eer om met verenigingen te werken omdat de betrokkenheid zo groot is.

Wil je een afspraak maken of meer informatie over de mogelijkheden? Neem dat contact met ons op voor advies of een los consult. Je kan natuurlijk ook contact opnemen. Bel dan 010 477 72 00 of mail Esther Schulte of Karen van der Pluijm.

Gerelateerde video's

IB 47 (inkomen uit overige werkzaamheden) - Ocean Finance Legt uit

Wat doet de kascommissie? Ocean Finance legt uit.