Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdag: 010 477 72 00

Stichtingen

Ocean Finance

Ocean Finance doet veel werk voor stichtingen. Deze organisatievorm vraagt een andere benadering omdat de intentie verschillend is. Een commercieel bedrijf wil graag winst maken, een stichting heeft de taak om het doel waartoe ze op aarde zijn te realiseren, met de middelen die er zijn!

De stichting kinderopvang wil een speelse en veilige plek voor kinderen, het poppodium ambieert een uitstekende programmering  en het dansgezelschap heeft als belangrijkste focus een intrigerende dansvoorstelllng maken.

En iedereen heeft met financien te maken. Daar komen wij kijken. 

Voor stichtingen doen wij het volgende:

"Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het geduld en de kunde waarmee je onze financiën op orde hebt gehouden. We kunnen het op deze manier heel helder overdragen aan de volgende penningmeester."

Tonny van Sommeren

Samen1Blok

  • Ondersteunen en regelen administratie 
  • Opmaken jaarrekening (natuurlijk cf de voorwaarden gesteld door subsidiegevers)
  • Fiscaal en strategische advies 
  • Los consult

Bij grotere stichtingen is het gebruikelijk dat de boekhouding online door een medewerk(st)er van de stichting zelf wordt bijgehouden. Wij leveren dan aanvullende diensten en zijn vraagbaak voor de administratief medewerkster.

Daarnaast overleggen we met directie of bestuur hoe zaken het best benaderd kunnen worden. Bijvoorbeeld zorgen dat de assuranceverklaring later in het traject opgesteld kan worden, opstellen jaarrekening, advies bij belastingcontrole en zo verder.

We werken sinds 1990 voor stichtingen, in stichtingen en zijn ook regelmatig zelf bestuurslid, dus in alle hoedanigheden zijn we bekend met wat er speelt en wat er verandert. 

Gerelateerde video's

IB 47 (inkomen uit overige werkzaamheden) - Ocean Finance Legt uit

Wat doet de kascommissie? Ocean Finance legt uit.

Waarom een stichting?