Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdag: 010 477 72 00

Stichtingen

Ocean Finance

Ocean Finance doet veel werk voor stichtingen. Deze organisatievorm vraagt een andere benadering omdat er een ander basis is. Zoals een bedrijf primair gericht is op  winst maken, is de eerste taak van een stichting om het doel te realiseren waartoe zij op aarde zijn. De stichting kinderopvang wil een speelse en veilige plek voor kinderen, het poppodium ambieert een uitstekende programmering  en het dansgezelschap heeft als belangrijkste focus een intrigerende dansvoorstelllng maken. Maar iedereen heeft ook met financien te maken. En daar helpen wij, samen met bestuur en medewerkers!

Voor stichtingen doen wij het volgende:

"Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het geduld en de kunde waarmee je onze financiën op orde hebt gehouden. We kunnen het op deze manier heel helder overdragen aan de volgende penningmeester."

Tonny van Sommeren

Samen1Blok

  • Ondersteuning bij de administratie 
  • Opmaken jaarrekening (conform de voorwaarden gesteld door subsidiegevers)
  • Fiscaal en strategische advies 
  • Los consult

Bij wat grotere stichtingen is het gebruikelijk dat de boekhouding online door een medewerk(st)er van de stichting zelf wordt bijgehouden. Wij leveren dan aanvullende diensten en zijn vraagbaak voor de administratief medewerkster.

Daarnaast overleggen we met de directie of het bestuur hoe zaken het best benaderd kunnen worden. Bijvoorbeeld het opstellen van een integraal uurtarief, het invoeren van een urenadministratie, het opstellen van een begroting voor een subsidie-aanvraag en zo verder.

Door onze jarenlange ervaring met stichtingen, weten we wat er speelt in de markt, zijn we op de hoogte van speciale regelingen voor stichtingen die geen winstoogmerk hebben en ervaren in het opstellen van financiele afrekeningen. 

Gerelateerde video's

IB 47 (inkomen uit overige werkzaamheden) - Ocean Finance Legt uit

Wat doet de kascommissie? Ocean Finance legt uit.

Waarom een stichting?