Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdag: 010 477 72 00. Tussen kerst en oud & nieuw is ons kantoor gesloten.

Blog

Financiën, administratie en fiscale tips

Volg ons blog over en voor ondernemers met een focus op financiën, administratie en fiscale tips.

Regelrijker, regelarmer: de BIK (Baangerelateerde InkomensKorting)

Regelrijker, regelarmer: de BIK (Baangerelateerde InkomensKorting)

De BIK – de baangerelateerde investeringskorting:,wat doet zo'n regel, waarom en kan het eenvoudiger?

Wordt het leven regelrijker of regelarmer? 

Administratieve wijziging bij de IB47 – Renseignering

Administratieve wijziging bij de IB47 – Renseignering

Op onze blog en bij de video’s hebben we al jaren één grote hit, dat is het artikel over de IB-47. Dit is formulier 47 van de inkomstenbelasting, vandaar de naam IB-47. Op dit formulier, op papier of digitaal, geef je als opdrachtgever door hoeveel je hebt betaald aan iemand die voor jou een klus doet, als diegene niet in loondienst is en als diegene geen (btw-)factuur stuurt. 

Afbouw tarief aftrekposten

Afbouw tarief aftrekposten

Vanaf 2020 geldt er een aangepast tarief voor aftrekposten. Mensen die belasting betalen in het hoogste tarief (het percentage is nu 49,5% als je meer verdient dan € 68.507) kunnen hun aftrekposten in mindering brengen tegen een tarief van 46%. Dit tarief zal de komende jaren verlaagd worden naar 37,10 %. 

Een doorlopende nummering is makkelijker

Een doorlopende nummering is makkelijker

Ontvang je onze nieuwsbrief toevallig? De zeer oplettende lezer heeft kunnen zien dat we de nummering van de nieuwsbrieven veranderd hebben.

We zijn in 2011 begonnen met het versturen van de nieuwsbrief, maar toen nummerden we nog niet. In 2015 heeft een ontwerper een sjabloon voor ons gemaakt, en sindsdien hebben onze nieuwsbrieven een nummer. Haar ontwerp was 2015 |#1, dus het jaartal met een cijfer. Vijf jaar lang hebben we dit format aangehouden, maar wij boekhouders worden niet blij van nummers per jaar. Wij houden van een doorlopende nummering. En daarom hebben we recent de jaarnummering veranderd in doorlopende nummering. Gewoon, omdat doorlopend makkelijker en leuker is. Ook voor de facturatie.

Coronavirus en liquiditeit, wat kun je doen voor je bedrijf?

Coronavirus en liquiditeit, wat kun je doen voor je bedrijf?

Wij spreken veel ondernemers, en de impact van de coronacrisis verschillend. De onzekerheid is voor iedereen groot.

Een crisis is tijdelijk, daarom heet het een crisis. Dat is wel zeker. Er zal iets veranderen, maar niemand weet wat of hoeveel. De belangrijkste vraag is, hoe lang gaat dit duren? Ook dit weet niemand.

Belastingaangifte doen, is het verplicht?

Belastingaangifte doen, is het verplicht?

Wist je dat je als burger en als ondernemer altijd zelf verantwoordelijk bent voor je belastingaangifte? Ook als je geen uitnodiging krijgt om aangifte te doen of als je belastingadvieskantoor het vergeet.

Wij vinden het belangrijk, daarom leggen we in dit artikel graag aan je uit wat de verplichting inhoudt, welke soorten belastingen er zijn en wat de gevolgen zijn als je verzuimt.

Btw-vrijgestelde omzet: wanneer kun je de btw aftrekken als voorbelasting?

Btw-vrijgestelde omzet: wanneer kun je de btw aftrekken als voorbelasting?

Als ondernemer moet je periodiek btw-aangifte doen. Je weet het waarschijnlijk wel: je berekent hoeveel btw je moet afdragen, en welke btw je als voorbelasting in mindering kunt brengen. 

Maar, als je btw-vrijgestelde omzet hebt - je dus geen 21, 9 of 0% btw berekent, dan kun je de betaalde btw niet aftrekken. Btw-vrijgestelde omzet is trouwens niet hetzelfde als btw-0%.

De Belastingdienst bepaalt of omzet is vrijgesteld. De bekendste voorbeelden van btw-vrijgestelde omzet zijn: lesgeven aan kinderen, de kinderopvang, uitvaartdiensten enz. (meer info via de Belastingdienst)

Geld lenen van je bv? Denk aan deze twee punten

Geld lenen van je bv? Denk aan deze twee punten

Als je een bv met voldoende liquide middelen hebt, dan is het aantrekkelijk om te lenen van je eigen bv. Bijvoorbeeld voor je hypotheek, of om een auto te kopen. Als je leent, betaal je rente als privé-persoon aan je eigen bv en niet aan de bank. Dat is leuk, want het blijft bij je eigen bedrijf. En doordat er geen afsluitkosten of borgstellingen zijn, heb je ook minder kosten.

Subsidies? Zo werkt het

Subsidie – soms lees je een enthousiast stuk waarin ondernemers zeggen dat ze een project laten draaien zonder subsidie. Waarom ze enthousiast zijn dat het project zonder subsidie draait, en hoe ze wel inkomen verkrijgen, lees je dan weer niet.

Geboorteverlof: hoe zit het?

Geboorteverlof: hoe zit het?

Vanaf 1 januari krijgen partners meer verlof bij de geboorte van hun kind, nl één keer de overeengekomen arbeidsduur per week. De kosten voor dit extra verlof zijn voor de werkgever. Dit verlof heet nu Geboorteverlof.

LIV: loonkostenvoordeel lage inkomens – een regeling die vanzelf gaat

Als je werknemers in dienst hebt met een laag loon, heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is de regeling LIV, lage-inkomensvoordeel.

Het is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. Je ontvangt het als werknemers tussen de 100% en 125% van het minimumloon ontvangen en als de werknemers meer dan 1248 uur in een kalenderjaar hebben gewerkt.

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding omhoog per 1-1-2019

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding omhoog per 1-1-2019

 

 Per 1 januari 2019 gaat de vrijstelling voor vrijwilligers € 200 per jaar omhoog. Het totaal (onkosten plus vrijwilligersvergoeding) mag maximaal € 170 per maand zijn, tot een maximum van  € 1700 per jaar.

Vrijwilligerswerk met een bijbehorende vrijwilligersvergoeding kan alleen bij een organisatie zonder winstoogmerk. ‘Gewone’ bedrijven blijven uitgesloten van de regeling.

Gevolgen van de Brexit op import en btw

Gevolgen van de Brexit op import en btw

Als je regelmatig goederen importeert uit niet-EU-landen is de vergunning artikel 23 praktisch. En als de Brexit doorgaat, is het Verenigd Koninkrjk ook een niet-EU-land. De btw wordt dan niet meer ‘automatisch’ verlegd, je zult per import btw moeten afdragen. Als je al zaken doet buiten de EU, beschik je waarschijnlijk over een vergunning artikel 23.

(Belastingvrij) schenken, de regels in 2018

(Belastingvrij) schenken, de regels in 2018

Misschien denk je eraan om geld te schenken aan een ander. Aan je kind, als extra, voor een studie of voor de aankoop van een huis bijvoorbeeld. Of aan een ander. Tot een bepaald bedrag kun je belastingvrij schenken. Daarboven betaalt degene die de schenking krijgt, belasting. We geven in deze blog eerst aandacht aan schenken aan je kind, daarna aan schenken aan bijvoorbeeld een vriendin.

Was je ondernemer in de periode mei 2005 – juni 2008 en ben je toen ook bevallen van een kind?

Als je ondernemer (v) bent en je gaat bevallen van een kind, dan heb je recht op een uitkering, de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit valt onder de regeling Zelfstandige en Zwanger. Je kunt de uitkering aanvragen bij het UWV, kijk hiervoor ook de video hieronder. Nu was deze regeling in de periode 7 mei 2005 –  3 juni 2008 niet van kracht. Er werd toen geen uitkering verstrekt aan zwangere onderneemsters. Eind vorig jaar heeft de minister hiervoor een compensatieregeling ingesteld.