Maandag t/m vrijdag bereikbaar via 010 477 72 00 & info@oceanfinance.nl

Blog

Financiën, administratie en fiscale tips

Volg ons blog over en voor ondernemers met een focus op financiën, administratie en fiscale tips.

Belastingschijven uitgelegd

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting geeft een inschatting van het te betalen bedrag inkomstenbelasting 2018. Meestal is dit gebaseerd op de aanslag 2016. Op de voorkant staat voor welk bedrag je bent aangeslagen, op de achterkant de onderbouwing en de berekening.
 
Hoe kun je eenvoudig inschatten of het klopt?
Het eerste bedrag is winst uit onderneming. Dit is de winst verminderd met de ondernemersaftrek. Deze schatting is dus lager dan je resultaat, het fiscale ondernemersvoordeel is al verrekend.
Als je werk hebt uit loondienst, wordt daarvan ook een schatting gemaakt.
Idem voor hypotheekrenteaftrek.
 
Deze drie posten (winst uit onderneming, werk uit inkomen en betaalde hypotheekrente) vormen samen de belangrijkste inkomsten in box 1.
 

De btw betaling uitstellen

Eindejaarstips

Eindejaarstips

Elk jaar lezen wij heel veel pagina's eindejaarstips van andere kantoren door. Het zijn geen nieuwsbrieven, maar heuse nieuwsboeken. Los van het feit dat het goed en belangrijk is om stil te staan bij financiën, zijn veel adviezen altijd relevant en juist. We hebben een samenvatting gemaakt van de meest belangrijke punten.

In deze blog geven we een algemeen overzicht. Meer lezen? Bekijk dan ook onze tips voor iedereen, voor ondernemers, voor werkgevers en voor bv's.

Eindejaarstips voor werkgevers

In deze blog geven we tips voor werkgevers. Lees ook de introductieblog, de tips voor iedereen, de tips voor bv's en de tips voor ondernemers.

Nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor de LIV gelden de volgende voorwaarden:

Eindejaarstips voor bv's

In deze blog geven we tips voor bv's. Lees ook de introductieblog, de tips voor iedereen, de tips voor ondernemers en de tips voor werkgevers.

1) BV – Vpb en dividend

Minder vennootschapsbelasting vanaf 2019 De komende jaren zijn er veranderingen in de vpb en in het dividend. Naast de wijzigingen van tarieven en schijven zijn er natuurlijk ook voorwaarden wanneer je wel mag genieten van een voordeel en wanneer niet.

Eindejaarstips voor ondernemers

In deze blog geven we twee tips voor ondernemers. Bekijk ook de introductieblog, de tips voor iedereen, de tips voor bv's en de tips voor werkgevers.

1) KIA - kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De vraag die ondernemers aan het eind van het jaar het meest stellen is de volgende: moet ik nog investeren? De achterliggende vraag is: levert het fiscale voordelen op? Hier een linkje naar de blog en naar de video, waarin wordt uitgelegd wanneer je ‘moet’ investeren.

Eindejaars tips voor iedereen

Eindejaars tips voor iedereen

In deze blog geven we drie tips voor iedereen. Lees hier de introductieblog, hier de tips voor ondernemers en hier de tips voor bv's en hier de tips voor werkgevers.

1) Pensioen
Als je extra wil sparen voor je pensioen, bijvoorbeeld met een lijfrente of met banksparen, en je wil dit fiscaal vriendelijk doen, dan is het belangrijk om het geld voor het eind van het jaar te storten. Lees meer hierover op onze blog.

Onbetaald werken voor de exposure/ervaring/het goede doel?

Subsidie voor energiebesparing sportlocaties

Subsidie voor energiebesparing  sportlocaties
  • 1
  • 2
  • 8