We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Blog

Financiële, administratieve en fiscale tips

Klik hier voor alle titels per onderwerp gerangschikt. 

Uitbetalingen aan derden- UBD

 

Dit stuk gaat over inkomsten die geen loon zijn, en geen omzet.

Soms doen mensen een klus voor je, maar ze zijn niet in dienst én ze sturen ook geen factuur. Ze krijgen wel betaald voor de klus. Dat noemt de Belastingdienst Uitbetaalde bedragen aan derden, UBD.

Dat zijn bijvoorbeeld betalingen aan workshoptrainers, sprekers, deelnemers van medische proeven, of aan mensen die voor je schoonmaken, verbouwen en andere zaken.

Degene die het werk doet, is niet bij je in loondienst én heeft geen bedrijf.

Wat is de ANBI-status?

Als stichting of vereniging kun je in aanmerking komen voor de ANBI- status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Naast de ANBI heb je ook SBBI, Sociaal Belang Behartigende instelling. 

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding

 

De vrijstelling voor vrijwilligers is maximaal € 190 per maand zijn, tot een maximum van € 1.900 per jaar. 
(Cijfers uit 2023).

Vrijwilligerswerk met een bijbehorende vrijwilligersvergoeding kan alleen bij een organisatie zonder winstoogmerk. ‘Gewone’ bedrijven zijn uitgesloten van de regeling.

Achterwaartse verliesverrekening

Achterwaartse verliesverrekening

Er zijn veel  verschillende belastingen, wat betreft winst worden er twee soorten belastingen geheven. De ene is inkomstenbelasting, hiervan is sprake bij eenmanszaken, vof’s en maatschappen. De andere soort is vennootschapsbelasting. Die wordt geheven bij bv’s, en in principe ook bij stichtingen en verenigingen. Bij beide belastingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, is het mogelijk om de verliesverrekening toe te passen. Hiermee verminder je de winst van het ene jaar met het verlies van het andere jaar, wat fiscaal voordeel geeft.

Subsidie voor energiebesparing sportlocaties

Subsidie voor energiebesparing  sportlocaties

ANBI-status publicatieplicht stichting vereniging

ANBI-status publicatieplicht stichting vereniging

Wat is ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een status die je als stichting kunt aanvragen bij de Belastingdienst. De ANBI-status wordt alleen toegekend als je je als stichting nagenoeg geheel inzet voor het Algemeen Nut, denk aan het AIDS-fonds, MamaCash, het Rode Kruis. 

Naast ANBI-status heb je ook de SBBI-status.

Wat is SBBI?

SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Dat zijn roeiverenigingen en het zangkoor. Instellingen zonder winstoogmerk, maar minder algemeen dan de ANBI.

Hoe krijg je de status?

Je kan op de site van de Belastingdienst een formulier downloaden. Op die manier kun je de status aanvragen. Je moet natuurlijk wel voldoen aan alle voorwaarden. Algemeen nut, geen winstoogmerk, geen familiebanden in het bestuur, dat zijn even een paar van de eisen. Op de site van de Belastingdienst kun je alla details vinden.  

Fiscaal voordeel

Als je de ANBI-of SBBI-status hebt, geeft dit fiscale voordelen. Het grootste voordeel is dat je geen schenkbelasting hoeft te betalen over giften die je krijgt.

Voorwaarden

Tegenover voordelen staan ook verplichtingen. Als stichting met ANBI-status heb je een publicatieplicht. 

 

Financiele cyclus van stichting of vereniging

Financiele cyclus van stichting of vereniging

Financiën is een doorlopende cyclus van begroten, boekhouden, verslagleggen en verantwoorden. Tijdens deze cyclus dient er, niet onbelangrijk, ook geld binnengehaald te worden. De begroting is daar natuurlijk leidend in. Wij ondersteunen in verschillende fases van dit traject. Meer weten over deze fases en waar je rekening mee moet houden? Lees dan verder.

Subsidie / prestatieverantwoording door stichtingen en verenigingen

Subsidie / prestatieverantwoording door stichtingen en verenigingen

Eind maart is altijd druk met het opmaken van jaarrekeningen van stichtingen. Stichtingen ontvangen vaak subsidies van de overheid of bijdragen van fondsen. Wat opvalt is dat subsidieverstrekkers - lees de overheid - steeds vaker een andere manier van verantwoorden vragen. Vaak gaat het om een prestatieverantwoording. Wat is een prestatieverantwoording en wat is functie er van?

Samenwerken (zonder formele organisatievorm)

Samenwerken (zonder formele organisatievorm)

Wil je wel samenwerken, maar niet meteen een bv of een vof vormen? Dan is er altijd de optie om gewoon samen te werken. Meestal start het ergens, je wilt bijvoorbeeld samen een klus aannemen om een huis te verbouwen. Die klus neem je dan samen aan. Je spreekt concreet af wie wat doet, wie waar verantwoordelijk voor is en wie wat waarvoor rekent. Als de samenwerking goed gaat en je neemt vaker samen klussen aan, kun je gaan nadenken over meer formele vormen van samenwerken.

  • 1
  • 2