De dag na Hemelvaart, 10 mei, zijn we gesloten. We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Achterwaartse verliesverrekening

april 2024

Achterwaartse verliesverrekening

Er zijn veel  verschillende belastingen, wat betreft winst worden er twee soorten belastingen geheven. De ene is inkomstenbelasting, hiervan is sprake bij eenmanszaken, vof’s en maatschappen. De andere soort is vennootschapsbelasting. Die wordt geheven bij bv’s, en in principe ook bij stichtingen en verenigingen. Bij beide belastingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, is het mogelijk om de verliesverrekening toe te passen. Hiermee verminder je de winst van het ene jaar met het verlies van het andere jaar, wat fiscaal voordeel geeft.

Hoe werkt de verliesverrekening?

De regels zijn iets verschillend, maar het idee erachter is hetzelfde, namelijk: als je in 2023 winst hebt gemaakt en belasting hebt betaald, en je draait in 2024 verlies, dan mag je de winst van 2023 verminderen met het verlies van 2024. De te betalen belasting wordt dan opnieuw berekend en mogelijk terugbetaald. Dit is de zogenaamde achterwaartse verliesverrekening. Behalve dat je achterwaarts mag verrekenen, mag je ook voorwaarts verrekenen. Mocht het verlies van 2024 hoger zijn dan de winst van 2023, dan mag je het verlies dat ‘over’ is, verrekenen met de winst die je maakt in 2025.

Er is een verplichte volgorde van verrekenen, in principe eerst achteruit, oudste jaar eerst, en daarna vooruit. De termen carry back en carry forward worden gebruikt naast de achterwaartse verliesverrekening en voorwaartse verliesverrekening. .

Bij de inkomstenbelasting Bij de inkomstenbelasting geldt dat je alleen binnen box 1 kan en mag verrekenen. Je kan niet verlies uit box 1 verrekenen met het positieve resultaat uit box 2 (aanmerkelijk belang) of box 3 (sparen en beleggen). Dat is te verklaren omdat het idee achter de verschillende boxen in de inkomstenbelasting is dat je per ‘onderdeel/box’  belasting schuldig bent. De inkomstenbelasting zijn eigenlijk drie soorten belastingen in één, inkomsten uit werk en woning (de woning is de hypotheekrenteaftrek), inkomsten uit aanmerkelijk belang (als je aandelen bezit, meer dan 5% van een bedrijf) en als inkomsten uit sparen en beleggen.

Je kunt drie jaar achterwaarts verrekenen, en negen jaar voorwaarts. 

Verwarrend Het achterwaarts verlies verrekenen (carry back) heeft soms iets verwarrends omdat het lang nawerkt. Als er verlies uit 2023 is verrekend met een positief inkomen uit 2020, ontvang je daar in 2025 of 2026 bericht van. Dat heeft iets vreemds. De beschikking uit 2020 wordt namelijk herzien en dat is het jaartal dat je ziet staan op de beschikking.

Bij de vennootschapsbelasting

Er wordt een jaar achterwaarts en negen jaar voorwaarts verrekend. Gedurende de crisis vpb was sprake van een tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening naar drie jaar achterwaarts. Mocht je gebruik maken van de drie jaar achterwaarts, dan wordt de voorwaartse termijn ingekort naar zes jaar. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie daarover op www.belastingdienst.nl.

 

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

Administratie in de cloud met Ocean Finance