De dag na Hemelvaart, 10 mei, zijn we gesloten. We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding

mei 2024

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding

 

De vrijstelling voor vrijwilligers is maximaal € 190 per maand zijn, tot een maximum van € 1.900 per jaar. 
(Cijfers uit 2023).

Vrijwilligerswerk met een bijbehorende vrijwilligersvergoeding kan alleen bij een organisatie zonder winstoogmerk. ‘Gewone’ bedrijven zijn uitgesloten van de regeling.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je hebt een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op de site van de Belastingdienst vind je meer informatie. 
  • Of je hebt een SBBI-status. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Veel sportverenigingen, koren en andere ledenorganisaties vallen hieronder. Op de site van de Belastingdienst vind je meer informatie.
  • Je bent als organisatie niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB).

 

We wijzen je graag op de volgende punten:

  • De vrijwilligersvergoeding die je betaalt, mag niet in verhouding staan tot de aard van het werk en de tijd die eraan wordt besteed.
  • Als je als vrijwilliger afziet van de vergoeding, én andere vrijwilligers krijgen wel een vergoeding, dan is het bedrag dat je niet ontvangt een schenking voor de instelling waar je vrijwilligerswerk doet. Je kunt deze gift (onder voorwaarden) opvoeren in je aangifte inkomstenbelasting.
  • De vrijwilliger mag niet ook een dienstbetrekking hebben bij de organisatie waar hij/zij vrijwilliger is.
  • Voor mensen onder de 22 gelden andere bedragen dan hier  genoemd.
  • In de vrijwilligersvergoeding zit ook de onkostenvergoeding. Het totaal (onkosten plus vrijwilligersvergoeding) mag maximaal 190 euro per maand zijn, tot een maximum van € 1.900 per jaar en maximaal 5 euro per uur.
  • Als de totale vergoeding onder de € 1.900 euro per jaar blijft, hoeft het niet opgegeven te worden bij de Belastingdienst.
  • Als de vrijwilliger bijstand én een vrijwilligersvergoeding ontvangt, dan beïnvloedt de vrijwilligersvergoeding de bijstand niet.

Als de maxima worden overschreden (denk aan te veel geld per uur, per maand of per jaar, of te veel geld voor een te kleine inspanning) ziet de fiscus het mogelijk als een dienstbetrekking. Dat is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Als de inspecteur loonheffing het ziet als een dienstbetrekking, dient er alsnog loonheffing afgedragen te worden.

Er zijn veel voorbeelden en er is eer informatie te vinden op de site van de Belastingdienst en op de site van de Rijksoverheid

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

Waarom een stichting?