We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding

October 2022

Vrijstelling vrijwilligersvergoeding

 

De vrijstelling voor vrijwilligers is maximaal € 180 per maand zijn, tot een maximum van € 1.800 per jaar.

Vrijwilligerswerk met een bijbehorende vrijwilligersvergoeding kan alleen bij een organisatie zonder winstoogmerk. ‘Gewone’ bedrijven zijn uitgesloten van de regeling.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je hebt een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op de site van de Belastingdienst vind je meer informatie. 
  • Of je hebt een SBBI-status. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Veel sportverenigingen, koren en andere ledenorganisaties vallen hieronder. Op de site van de Belastingdienst vind je meer informatie.
  • Je bent als organisatie niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB).

 

We wijzen je graag op de volgende punten:

  • De vrijwilligersvergoeding die je betaalt, mag niet in verhouding staan tot de aard van het werk en de tijd die eraan wordt besteed.
  • Als je als vrijwilliger afziet van de vergoeding, én andere vrijwilligers krijgen wel een vergoeding, dan is het bedrag dat je niet ontvangt een schenking voor de instelling waar je vrijwilligerswerk doet. Je kunt deze gift (onder voorwaarden) opvoeren in je aangifte inkomstenbelasting.
  • De vrijwilliger mag niet ook een dienstbetrekking hebben bij de organisatie waar hij/zij vrijwilliger is.
  • Voor mensen onder de 22 gelden andere bedragen dan hier  genoemd.
  • In de vrijwilligersvergoeding zit ook de onkostenvergoeding. Het totaal (onkosten plus vrijwilligersvergoeding) mag maximaal 180 euro per maand zijn, tot een maximum van €1.800 per jaar en maximaal 5 euro per uur.
  • Als de totale vergoeding onder de € 1.800 euro per jaar blijft, hoeft het niet opgegeven te worden bij de Belastingdienst.
  • Als de vrijwilliger bijstand én een vrijwilligersvergoeding ontvangt, dan beïnvloedt de vrijwilligersvergoeding de bijstand niet.

Als de maxima worden overschreden (denk aan te veel geld per uur, per maand of per jaar, of te veel geld voor een te kleine inspanning) ziet de fiscus het mogelijk als een dienstbetrekking. Dat is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Als de inspecteur loonheffing het ziet als een dienstbetrekking, dient er alsnog loonheffing afgedragen te worden.

Er zijn veel voorbeelden en er is meer informatie te vinden op de site van de Belastingdienst, zie hier.

Meer weten? 

Voor ondernemers: De financiën van A tot Z geregeld, voor je onderneming maar ook voor jou als ondernemer zelf. Bel naar 010-4777200 of vul het contactformulier in.

Voor stichtingen: Op zoek naar een administratie- en advieskantoor gespecialiseerd in stichtingen? Bel 010-477200 en leg je vraag voor.

Los consult: Snel en betaalbaar antwoord op specifieke vragen? Bel 010-4777200 en dan kijken we wat we kunnen doen.  

IB 47 (inkomen uit overige werkzaamheden) - Ocean Finance Legt uit

Waarom een stichting?