We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 010 477 72 00  

ANBI-status en publicatieplicht voor stichtingen en verenigingen

mei 2017

ANBI-status en publicatieplicht stichting en ver.

Als je als stichting of vereniging de ANBI-status hebt, geeft dit fiscale voordelen. Een van de voorwaarden voor de voordelen is de publicatieplicht. Lees hier in vogelvlucht waarom is de publicatieplicht ingevoerd en wat het voor jou als stichting of vereniging kan betekenen. Aan het eind van het artikel is ook een link naar de blog over het aanvragen en de fiscale voordelen van de ANBI-status. 

Stichtingen die beschikken over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) dienen een aantal gegevens te publiceren op de website. Deze publicatieplicht is sinds enkele jaren ingesteld. Er zijn verschillende redenen waarom het publiceren van de jaarrekening verplicht is gesteld.

Geefgedrag stimuleren
De ene is dat mensen minder zijn gaan geven en schenken en dat men verwacht dat openheid het geefgedrag zal stimuleren.

Transparantie
De andere is een toegenomen behoefte aan transparantie.

Integriteit
De derde is meer nadruk op integriteit.

Fiscaal
En als laatste: als men gebruik maakt van fiscale voordelen – waartoe de ANBI-status dient – dient men ook bereid te zijn bepaalde informatie voor de burgers van Nederland openbaar te maken.

Je hebt publicatieplicht voor de volgende gegevens:

  1. de naam van de instelling
  2. het RSIN/fiscaal nummer
  3. de contactgegevens
  4. de doelstelling
  5. het beleidsplan
  6. de bestuurssamenstelling
  7. de namen van de bestuurders
  8. het beloningsbeleid
  9. een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  10. een financiële verantwoording

De ANBI’s mogen deze informatie ook publiceren via de site van een overkoepelende brancheorganisatie.

 

En nu? 

Voor ondernemers: De financiën van A tot Z geregeld, voor je onderneming maar ook voor jou als ondernemer zelf.  Bel naar 010-4777200 en dan kijken we wat we kunnen doen. 

Voor stichtingen: Op zoek naar een administratie- en advieskantoor gespecialiseerd in stichtingen? Bel 010-477200 en leg je vraag voor.

Los consult: Snel en betaalbaar antwoord op specifieke vragen? Bel 010-4777200 en dan maken we zo snel mogelijk een afspraak. 

 

 

 

 

 

 

Wat doet de kascommissie? Ocean Finance legt uit.

Waarom een stichting?

Administratie in de cloud met Ocean Finance