We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

De zin van administreren

October 2023

De zin van administreren, administratie, boekhouding, belastingdienst

Administratie associeren we snel met geld, maar het belangrijkste doel van administratie is verkrijgen van inzicht. En dat gebeurt op allerlei manieren.

Ik zit bijvoorbeeld in een app-groep van buitenwaterzwemmers. Daar houden een paar fanatiekelingen bij welke prestaties zij leveren, en dat delen ze dan met ons.
Zie hier twee van die verslagen: 

Als je naar deze verslagen kijkt, zie je overeenkomsten en verschillen. Dat geeft informatie. Administratie geeft informatie. 

Ik neem je even mee. Zij zwemmen in de Zevenhuizerplas. Nu zie je dat ze met verschillende apps werken, dat maakt het voor ons iets lastiger. Het is nog niet gestandaardiseerd.
Maar toch, als je even de tijd neemt zie je dat de linkerpersoon in 36 minuten naar de overkant zwemt, de andere zwemt heen en terug in 1 uur en 1 minuut. Daaruit leid ik af dat de rechter persoon een snellere zwemmer is.

 

Jaarverslag

Het administreren en vastleggen van dit soort gegevens in één verslag gedurende een jaar maakt een jaarverslag.

Onvolledig jaarverslag

Een van de mooiste jaarverslagen is die van Henk Tetteroo, docent Nederlands in Delft. Als hij zwerfafval ziet, neemt hij het mee om het zelf echt weg te gooien in de vuilnisbak. Maar wat het bijzondere is aan Henk, is het volgende: als hij iets vindt, noteert hij dat in een opschrijfboekje. 

Aan het eind van het jaar maakt Henk Tetteroo zijn eigen onvolledig persoonlijk duurzaam jaarverslag. Daarin geeft hij verslag van zijn vondsten in één jaar. 

Krachtige onderbouwing

Het is interessant om te zien wat hij registreert. Maar vooral is zijn jaarverslag een krachtige onderbouwing als hij ergens over spreekt. Dat is ook wat Tetteroo zegt:

'Het vastleggen van duurzame activiteiten levert slagkracht. Ik kan met mijn cijfers iets doen. Bijvoorbeeld de vraag stellen: waarom wordt er geen statiegeld ingevoerd op flesjes en blikjes?'  (Trouw 28 december 2016).

Boekhouden doe je voor de Belastingdienst, administreren voor jezelf. 

En dat is inderdaad de zin van administreren. Administratie is meer dan boekhouden. De boekhouding doe je voor de staat, het moet voldoen aan regels omtrent afschrijven, btw-tarieven, gemengde kosten enz. Op basis van je boekhouding worden fiscale aangiftes gedaan.

De administratie doe je voor jezelf. Als je boekverkoper bent, zie je aan de administratie welke romans goed verkopen. Je kunt uitrekenen waar vraag naar is én wat je  marge is. Daarna weet je wat je in moet kopen om voldoende winst te maken.

 

In gesprek gaan

Dat soort vergelijkingen kun je ook maken als je dienstverlenend werkt. Eén keer per jaar bekijk jewat je aan een klant hebt gefactureerd en hoeveel uur je daarvoor hebt gewerkt. Als de verhouding inkomsten/inspanning goed is, ga je lekker door. Als de verhouding scheef is, ga je in gesprek. Daarom is een  urenregistratie belangrijk voor alle mensen die hun eigen kunnen aanbieden.

Als je eigen administratie op orde is, kun je de ontwikkelingen in je eigen bedrijf bekijken, kritische vragen stellen aan jezelf en het gesprek aangaan. Het is eenvoudig en levert snel inzicht.

De boekhouding doen wij, we kennen alle regels, uitzonderingen en aftrekposten, we zijn er handig en snel in en we vinden het leuk. Maar iedere ondernemer kan het beste z’n eigen administratie doen, de beste bode is de vrouw zelf.

Wil je hier meer van weten, of samen met ons een gesprek voeren over je bedrijf, boek dan een los consult, dan bespreken we samen wat voor jou relevante kpi's zijn. 

 

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

Hoe moet ik BTW-aangifte doen? - Ocean Finance legt uit

Wanneer krijg je geld terug van de belastingdienst?

Administratie in de cloud met Ocean Finance