De dag na Hemelvaart, 10 mei, zijn we gesloten. We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Uitbetalingen aan derden- UBD

mei 2024

 

Dit stuk gaat over inkomsten die geen loon zijn, en geen omzet.

Soms doen mensen een klus voor je, maar ze zijn niet in dienst én ze sturen ook geen factuur. Ze krijgen wel betaald voor de klus. Dat noemt de Belastingdienst Uitbetaalde bedragen aan derden, UBD.

Dat zijn bijvoorbeeld betalingen aan workshoptrainers, sprekers, deelnemers van medische proeven, of aan mensen die voor je schoonmaken, verbouwen en andere zaken.

Degene die het werk doet, is niet bij je in loondienst én heeft geen bedrijf.

Wat doe je met deze betalingen?

Vanaf 2022 ben je verplicht om deze betalingen door te geven aan de Belastingdienst.

Hoe gaat dat?

Er zijn twee situaties mogelijk, voor jou als opdrachtgever.

  1. Je beschikt over een loonheffingsnummer.* Je bent dan een inhoudingsplichtige uitbetaler. 
  2. Je hebt geen loonheffingsnummer. Dan heet je een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler.

*Je hebt een loonheffingsnummer als je werkgever bent, dus je hebt mensen in dienst en draagt daarvoor loonheffing af. De loonheffing ‘houd je in’ als werkgever, vandaar dat de Belastingdienst je een inhoudingsplichtige uitbetaler noemt.  

Als je geen loonheffingsnummer, ben je een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler.

Wel inhoudingsplichtig

Als inhoudingsplichtige uitbetaler moet je de volgende gegevens registreren en aanleveren:

  • het bedrag dat je hebt betaald
  • de datum waarop je hebt betaald
  • de naam, het adres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de persoon aan wie je hebt betaald.

Niet-inhoudingsplichtig

Als niet-inhoudingsplichtige lever je grotendeels hetzelfde aan, namelijk:

  • het bedrag dat je hebt uitbetaald
  • de datum waarop je hebt betaald
  • en de naam, het adres en de geboortedatum van de persoon aan wie je hebt betaald.

Maar, als niet-inhoudingsplichtige registreer je geen burgerservicenummer.

Het is zelfs zo dat je het burgerservicenummer niet mag registreren. Je mag het dus ook niet bij de Belastingdienst aanleveren.

Wanneer?

Over 2023 moet dit uiterlijk 31 januari 2024 aanleveren.

Vanaf 2024 kun je het doen zodra je de betaling hebt gedaan, maar voor 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarin je hebt uitbetaald.

Hoe kan je aanleveren?

Je moet het digitaal aanleveren, klik hier, dan kom je bij het formulier van de Belastingdienst.

Hoe zit het met vrijwilligers, of buitenlandse artiesten?

Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoef je niet door te geven. Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst bij Vrijwilligersvergoedingen.

Natuurlijk zijn er wat uitzonderingen, denk aan buitenlandse artiesten, erfgenamen van auteursrecht, enzovoorts. Alle details kun je vinden op de site van de Belastingdienst.

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

Werk aannemen - Ocean Finance legt uit