De dag na Hemelvaart, 10 mei, zijn we gesloten. We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Woekerpolis – hoe kom je ervan af – 6 lange stappen

april 2024

Woekerpolis – hoe kom je ervan af – 6 lange stappen

Als er elke maand een bedrag afgeschreven wordt van je rekening, waarvan je niet precies weet wat het is maar waar je verder ook echt niet aan wilt denken, dan is het een woekerpolis. Het goede nieuws – bijna alle andere Nederlanders hebben zo’n maandelijkse terugkerende afschrijving. Het andere goede nieuws – het is nu tijd om te ontwoekeren.

Wat is ontwoekeren?
Ontwoekeren is het vervangen van financiële producten die niets of weinig opleveren door financiële producten die wel kapitaal genereren.

Wat is een woekerpolis?
Een woekerpolis heeft meestal te maken met hypotheekaflossing of pensioenaanvulling. Een financieel product wordt een woekerpolis genoemd als de kosten hoger zijn dan de inleg. Concreet – als je 100 euro per maand betaalt aan een polis waarvan 60 euro wordt gebruikt om lopende kosten te betalen – denk aan premie verzekering, administratie en overige kosten en 40 euro wordt gebruikt om te beleggen, dan is er sprake van een woekerpolis.
Maar zo eenvoudig staat het nooit beschreven, aan het bedrag dat wordt afgeschreven kun je niet zien waar je voor betaalt.

Ontwoekeren, hoe gaat het?

1. Verplicht
Sinds 2011 zijn verzekeraars verplicht de mensen met een woekerpolis actief te benaderen/ te activeren om te ontwoekeren. De verzekeraars moeten mensen met een woekerpolis een product aanbieden dat wel geld genereert en de verzekeraars zijn verplicht dit herstel gratis te doen.

2. Contact
Verzekeraars nemen contact op door middel van een brief of een telefoontje. Het kan de verzekeraar zelf zijn, of de tussenpersoon. Er wordt dan een afspraak gemaakt. Let wel: uit de brief die je ontvangt van de verzekeraar of tussenpersonen is niet altijd duidelijk dat hun aanbod is om je te helpen je woekerpolis om te zetten in een beter product. Soms lijkt het een gewone verkoopbrief.

3. Inzicht in wat je hebt  
Als je een afspraak hebt, is het van belang dat je eerst inzicht krijgt in wat je nu hebt.
Vraag concreet waarvoor je nu betaalt. Zodat je weet hoe het bedrag is opgebouwd dat elke maand wordt afgeschreven.

Het bedrag is opgebouwd uit de volgende zaken:

 • inleg
 • overlijdensrisicoverzekering
 • overige verzekeringen
 • administratiekosten
 • overige kosten

4. Inzicht in wat je wilt
Het is belangrij dat je voor jezelf, of met je partner, beslist wat je ideeen zijn ten aanzien van aflossen en sparen. Maak een lijst wat je wensen zijn, onder andere:

 • Welk bedrag moet/wil je aflossen?
 • Over hoeveel jaar moet dat geld bij elkaar gespaard worden?
 • Hoe wil je verzekerd zijn, bijvoorbeeld – wil je verzekerd zijn voor overlijden, wie is de ontvanger en voor welk bedrag?
 • Gaat je voorkeur uit naar sparen (zekerheid) of beleggen (risico)?
 • Heb je voorkeur voor een bepaalde bank of verzekeraar?
 • En zo verder

5. Verkrijg inzicht in de mogelijkheden die er nu zijn
Als je weet wat je hebt, en weet wat je wilt, is het tijd voor de volgende stap, namelijk kijken of en hoe dat mogelijk is. Als een woekerpolis wordt herzien, kan een of meerdere van de volgende mogelijkheden in gang gezet worden.
a. Beleggen in betere en goedkopere fondsen
b. De premie verlagen of de polis premievrij maken – je verzekering loopt dan wel door maar je legt geen geld meer in
c. De verzekering afkopen en een heel nieuw product kopen – waaronder banksparen een mogelijkheid is
d. Een goedkopere verzekering
e. Lagere overige kosten – dit kun je soms claimen

6. Controleer op overige zaken
Voordat het definitief wordt gewijzigd, is het van belang nog een laatste controle te doen op je huidige product. Woekerpolissen zijn ondoorzichtig en ingewikkeld. Het is dus van belang dat je informeert of er aprake is van bepaalde garanties of fiscale consequenties in het huidige product. En als die er zijn, of de aanbieder die heeft meegenomen in de wijzigingen.

Algemeen
Wat heel belangrijk is in het hele traject, is dat je zorgvuldig informeert en er van uit gaat dat je het ongeveer kunt begrijpen. Dus:

 • Stel vragen! Houd voor ogen, domme vragen bestaan niet.
 • Bij veel mensen is de situatie nu veranderd. Ander huis, kinderen, getrouwd, gescheiden. Dit ontslaat de verzekeraar niet van de verplichting je zorgvuldig te adviseren.
 • Informeer welke kosten/ verzekeringen verplicht zijn en welk deel vrijwillig is
 • Ter info- soms is een overlijdensrisicoverzekering verplicht, maar niet altijd. Zorg dat je weet wat het minimumbedrag is dat verzekerd moet zijn voor je overlijdensrisicoverzekering.
 • Waaruit zijn de overige kosten opgebouwd?
 • Zijn die bij alle verzekeraars zo of specifiek voor deze?

Afsluitend:
Als het goed is, kun je daarna min of meer naast elkaar leggen wat het kost en oplevert. Een aantal zaken zijn eenduidig (bijvoorbeeld de kosten of de premie van de verzekering). Andere zaken zijn echt complexer – aan sommige beleggingsproducten zitten garanties of fiscale regelingen verbonden- dat is een van de redenen waarom er soms gekozen wordt voor premievrij maken en niet opzeggen van een verzekering. In die zin blijft het noodzakelijk er tijd voor te nemen en in meer of mindere mate advies in te roepen.

Gratis
Het hersteladvies en de uitvoering van het herstel hoort gratis te zijn, dat is bij wet afgesproken. Een aantal verzekeraars rekenen ook geen mutatie-, switch of afkoopkosten bij wijzigingen. Een wijziging is bijvoorbeeld als depolis ook op  naam van je partner wordt gesteld.
Sommige verzekeraars rekenen voor een wijziging wel een vergoeding. Dit is verschillend per verzekeraar. Dit is een punt dat je mee dient te nemen in de onderhandeling. Over het algemeen, als het om kleine, administratieve wijzigingen gaat (bijvoorbeeld de naam van de partner) is het redelijk als de verzekeraar daar niet apart voor rekent.

Niet eenvoudig
Laat me eerlijk zijn, het is geen eenvoudige materie. Het is doorbijten, vasthouden, je er in verdiepen en doorgaan. Maar het volgende is ook waar: er zijn weinig manieren waarmee je in relatief korte tijd zo veel geld kunt ‘besparen’. Als je er nu 20 uur geconcentreerd tijd aan besteedt, dan scheelt dat in de loop der jaren echt veel geld. En bovenal is het prettig om te weten waarvoor je betaalt.

Wil je meer weten, of wil je ondersteuning bij dit proces, voel je vrij om contact op te nemen, 010-4777200 of info@oceanfinance.nl

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

Administratie digitaliseren