We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Waarom wordt 13e maand, vakantiegeld en overwerk anders belast?

October 2017

Het idee heerst dat de 13e maand, vakantiegeld en overwerk anders belast wordt. Of zelfs extra belast, meer dan het gewone werk. Het loon dat je op deze manier ontvangt, wordt ook anders genoemd: bijzondere beloning.

Bijzondere beloning wordt in principe niet anders belast. Maar het lijkt wel zo. Ik leg even uit waarom het zo ervaren wordt. 

Bijzondere beloning is loon dat een keer per jaar of eenmalig wordt toegekend. Denk aan vakantiegeld, overwerk of provisie. Hiervoor wordt door de werkgever loonbelasting ingehouden en vervolgens afgedragen aan de Belastingdienst.
Dat doet je werkgever ook bij het gewone loon. Maar er zijn twee dingen die een rol spelen:

  1. In Nederland is een progressief belastingstelsel dat werkt met schijven. Over de eerste  € 20.000 betaal je 36% belasting. Over het bedrag van € 20.000 tot € 67.000 betaal je 41%. Over alles dat je meer verdient dan € 67.000 betaal je 52%. Als je overwerk wordt uitbetaald, of je vakantiegeld, wordt dat altijd belast tegen het hoogste tarief dat je altijd al betaalt. Maar in het geval van je gewone loonbetaling zit een deel van je inkomen ook in het lagere tarief, dus lijkt het als of je minder belasting betaalt.
  2. Daarnaast is het zo dat iedere belastingplichtige recht heeft op heffingskorting. Deze heffingskorting bestaat in ieder geval uit de algemene heffingskorting (afhankelijk van je inkomen, maximaal €2.200 als je onder de 65 bent) en arbeidskorting (afhankelijk van je inkomen, maximaal € 3.200). Als je dit optelt, kom je op € 5.400 heffingskorting per jaar. Dat is per maand ruim € 450. Dus dit bedrag wordt als korting verrekend op de af te dragen loonheffing. 

Voor de volledigheid - er zijn ook nog andere heffingskortingen. Om de uitleg leesbaar te houden, is dat hier niet verder vermeld, dit zijn de meest voorkomende heffingskortingen. 

Deze twee redenen, het schijvensysteem en de heffingskortingen, zorgen ervoor dat het lijkt alsof overwerk en vakantiegeld zwaarder belast worden.

Uitzondering
De bijzondere beloning wordt over het algemeen berekend over het salaris van het voorgaande jaar. Mocht je veel minder zijn gaan verdienen, dan kan het zijn dat je vakantiegeld en je overwerk te zwaar belast wordt. In dat geval is het belangrijk om aangifte inkomstenbelasting te doen, dan wordt het gecorrigeerd en krijg je de teveel ontvangen belasting terug.
Als je vorig jaar veel minder verdiende, kan het zijn dat er te weinig loonheffing is afgedragen en word je bij het doen van de aangifte belast voor dat verschil.

Je kunt tot vijf jaar terug aangifte doen - of laten doen, wij helpen je graag!

 

Disclaimer - Het betreft de tarieven van 2017.We gaan uit van globale tarieven en uitleg, om het verhaal leesbaar te houden. Hier kunnen verder op geen enkele manier rechten aan ontleend worden. 
 

Meer weten? 

Voor ondernemers: De financiën van A tot Z geregeld, voor je onderneming maar ook voor jou als ondernemer zelf. Bel naar 010-4777200 of vul het contactformulier in.

Voor stichtingen: Op zoek naar een administratie- en advieskantoor gespecialiseerd in stichtingen? Bel 010-477200 en leg je vraag voor.

Wanneer krijg je geld terug van de belastingdienst?

Wat kost een werknemer?

Zwanger en zelfstandig