We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting

mei 2024

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting geeft een inschatting van het te betalen bedrag inkomstenbelasting 2020. Meestal is dit gebaseerd op de aanslag 2018. Op de voorkant staat voor welk bedrag je bent aangeslagen, op de achterkant de onderbouwing en de berekening.
 
Hoe kun je eenvoudig inschatten of het klopt?
Het eerste bedrag is winst uit onderneming. Dit is de winst verminderd met de ondernemersaftrek. Deze schatting is dus lager dan je resultaat, het fiscale ondernemersvoordeel is al verrekend.
Als je werk hebt uit loondienst, wordt daarvan ook een schatting gemaakt.
Idem voor hypotheekrenteaftrek.


Deze drie posten (winst uit onderneming, werk uit inkomen en betaalde hypotheekrente) vormen samen de belangrijkste inkomsten in box 1.
 

Op basis daarvan wordt de te betalen belasting berekend. Daarop worden de heffingskortingen in mindering gebracht, er blijft een te betalen bedrag belasting over.
 
Drie aandachtspunten:

  • Als je winst of inkomen heel erg afwijkt, is het aan te raden de voorlopige aanslag bij te stellen.
  • Je ontvangt voor de zorgverzekeringswet net zo’n brief, dan met de berekening van de te betalen zorgverzekeringswet.
  • Als je persoonlijke situatie verandert (verhuizing waardoor geen hypotheekrente meer, trouwen, scheiden), dan verandert het te betalen bedrag ook vaak. Overleg met ons is dan handig.

Geen voorlopige aanslag ontvangen?  

Als je geen voorlopige aanslag ontvangt, kan dit verschillende redenen hebben.

  • Als je net gestart bent als ondernemer, kan dat de reden zijn. De fiscus weet dan niet of en hoe hoog de voorlopige aanslag moet zijn.
  • Als je in 2018 geen inkomstenbelasting hoefde te betalen, ontvang je voor 2020 een lage of geen voorlopige aanslag. Mocht je verwachte winst in 2020 erg afwijken, dan is het beter de voorlopige aanslag bij te stellen.
  • Het kan ook zijn dat je in 2018 een lage voorlopige aanslag had, bijvoorbeeld door extra hoge hypotheekrenteaftrek (bij het oversluiten van je hypotheek) of hoge persoonlijke aftrekposten. Als je verwacht dat je deze aftrekposten in 2020 niet hebt, kun je beter de voorlopige aanslag bijstellen.

Voorlopige teruggave
Geeft je voorlopige aanslag aan dat je geld  ontvangt van de fiscus, bijvoorbeeld omdat je in 2018 nog in loondienst was en hypotheekrente betaalde? Ben je vanaf 2019 werkzaam als ondernemer?

Dan is het zeker raadzaam om de voorlopige aanslag bij te stellen. Belangrijk om te weten: je kunt alleen belastinggeld ‘terugkrijgen’ als je het ook betaald hebt. Als je in loondienst werkt, draagt je werkgever de loonbelasting (inkomstenbelasting) voor jou af. Met de voorlopige teruggave wordt  de hypotheekrente verrekend. Als ondernemer ben je in een andere situatie, je moet dan zelf je belasting betalen. 

Mocht je vragen hebben, of wil je dat wij meekijken, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen.

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

De twee belastingen voor een eenmanszaak - Ocean Finance legt uit