We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Trouw: “Beloon aflossing van de hypotheek”

april 2024

Trouw: “Beloon aflossing van de hypotheek”

Dit stuk is gepubliceerd in de Trouw op 27 juni.

"De Nederlandsche Bank heeft zorgen over het hypotheekwater- hoofd van de banken (Trouw, 19 juni). En de Europese Centrale Bank ziet Nederland als een potentieel probleemland. Er zitten echter nog twee grote zorgen aan het hypotheekwaterhoofd. Burgers hebben namelijk ook grote zorgen over hun eigen hypotheekwaterhoofd. Veel mensen hebben hoge hypotheken, en zijn een ‘dief van hun eigen portemonnee’, fiscaal gezien, als ze gaan aflossen. Dus de fiscale regelingen van de overheid weerhoudt burgers ervan de hypotheek af te lossen. Want dan lopen ze de hypotheekrente mis. Maar ondertussen moet de hypotheek wel elke maand betaald worden. De overheid heeft natuurlijk ook zorgen, omdat zij veel belastinginkomsten mist door de hypotheekrenteaftrek.

Als je naar deze drie zorgen kijkt, vanuit de DNB, burgers en de overheid, is er een oplossing die tegemoet komt aan deze zorgen, terwijl de koopkracht van burgers niet afneemt. Die oplossing zit in een andere manier van denken over fiscale aftrekposten.

De hypotheekrenteaftrek stimuleert het hebben van schulden, en weerhoudt mensen van aflossen. Terwijl juist het aflossen van hypotheken gestimuleerd zou moeten worden door fiscale regelingen om tegemoet te komen aan het idee achter de hypotheekrenteaftrek, het bevorderen van ‘eigen’ woningbezit. Nu hebben de meeste mensen geen eigen huis, maar een ‘huis van de bank’. De oplossing is om de hypotheekrenteaftrek te ver- vangen door een aflossingsaftrek. Je komt in aanmerking voor aflos- singsaftrek als je aflost op je hypotheek.

Het gevolg zal zijn dat burgers snel de hypotheek gaan aflossen, omdat daar dan het fiscale voordeel zit. De koopkracht blijft op peil dankzij deze nieuwe aftrekpost. Het hypotheekwaterhoofd zal snel slinken en gelijktijdig met het slinken van het waterhoofdnemen de belastinginkomsten voor de overheid toe.

Aflossingsaftrek is een andere manier van toepassen van fiscale regelingen en creëert een win-win situatie: meer huizen in eigen be zit voor burgers, meer belastinginkomsten voor de overheid en banken die sterker worden door een gezonde bankbalans."

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

The two taxes for entrepreneurs in The Netherlands