We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

De werkkostenregeling

april 2024

De werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (ook wel afgekort als de wkr) van kracht. De intentie is om de administratie eenvoudiger te maken. Een van de manieren waarop de overheid dat probeert, is door de vrijstelling niet meer per persoon te definiëren, maar voor de personeelskosten als geheel. Weten wat deze regels zijn? Lees dan verder.

Wat is de werkkostenregeling?

 • De werkkostenregeling heeft betrekking op vergoedingen die worden uitbetaald aan personeel, die geen loon zijn. Denk aan reiskosten, vergoedingen voor de lunch, het kerstpakket en de korting op ‘branche-eigen’  producten.
 • Een gedeelte van die vergoedingen is gericht vrijgesteld, bijvoorbeeld 19 ct kilometervergoeding en de korting op branche-eigen producten.
 • Als de vergoeding niet gericht is vrijgesteld, bijvoorbeeld het kerstpakket, dan valt het binnen de vrije ruimte.
 • Binnen de vrije ruimte heb je 1,2 % van de loonsom van het personeel om aan vergoedingen te geven. Dus als je bruto-loonsom 100.000 is, dan is er 1.200 euro vrije ruimte.
 • Mocht je boven die 1,2 % vrije ruimte komen, dan wordt het beschouwd als loon en belast tegen 80%.
 • Als laatste is er nog het noodzakelijkheidscriterium. Als iets noodzakelijk is voor je werk,  je hebt bijvoorbeeld een tablet nodig, dan valt het niet binnen de vrije ruimte. Heb je de tablet niet nodig, dan valt het wel binnen de vrije ruimte.

Wat moet je doen?

 1. Reken de totale bruto-loonsom uit en neem daar 1,2 % van.  Dan heb je een idee wat de vrije ruimte is.
 2. Inventariseer wat er wordt betaald aan vergoedingen.
 3. Analyseer de vergoedingen
  1. Het voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium
  2. Het valt geheel binnen de vrijstellingen
  3. Het valt binnen de vrijstellingen maar het bedrag is hoger dan de normbedragen
  4. Het valt niet binnen de vrijstellingen
 4. Voor de eerste en de tweede groep (binnen noodzakelijkheidscriterium of binnen de gerichte vrijstellingen) geldt dat deze vergoedingen gewoon kunnen doorgaan en niet belast worden.
 5. Voor de derde en de vierde groep geldt, dat het belangrijk is dat het bedrag voor het personeel als geheel onder de 1,2 % van de loonsom valt.
 6. En hier hebben we onder andere een boekhouder voor!

Tot zover informatie over de werkkostenregeling. Hier vind je de link naar de gerichte vrijstellingen.

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

MKB-winstvrijstelling