We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Deeltijdwerken

februari 2019

Deeltijdwerken

Wat zijn de gevolgen van deeltijdwerken en ondernemer zijn?

Deze vraag kan groot en klein beantwoord worden, ik beperk me hier tot de fiscale gevolgen voor eenmanszaken. Zzp-ers en mensen met een vof vallen ook onder de belastingregels van de eenmanszaken.Als ondernemer met een eenmanszaak zijn de  twee belangrijkste aftrekposten:
1.     Mkb-winstvrijstelling
2.     Ondernemersaftrek.


Mkb-winstvrijstelling
Voor iedere ondernemer (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) geldt dat je een winstvrijstelling hebt van 12% (tarief 2012). Deze aftrekpost mag je in mindering brengen na toepassing van andere aftrekposten, zoals de ondernemersaftrek.  De mkb-winstvrijstelling moet ook toegepast worden bij verlies. In het geval van winst wordt je winst minder groot à minder belasting te betalen. En je verlies wordt ook minder groot à het is niet helemaal zo dat je dan meer belasting moet betalen, maar je krijgt minder terug.Voor de mkb-winstvrijstelling gelden geen andere criteria dan het hebben van een onderneming. Je kunt daarnaast een baan hebben, of een andere onderneming of wat dan ook. Daar wordt niet naar gekeken.


Ondernemersaftrek
Ondernemersaftrek is  het totaal van verschillende regelingen die gelden voor ondernemers. Onder andere  zelfstandigen-, starters-, meewerk- en stakingsaftrek. Ook aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk of voor starters die arbeidsongeschikt zijn vallen hieronder. Al deze aparte regelingen samen vormen de ondernemersaftrek. En de ondernemersaftrek kan je alleen toepassen als je voldoet aan het urencriterium.
Het urencriterium bestaat uit twee stukken:

Minimaal 1.225 uur per jaar, dat is ruim 23 uur per week, aan je bedrijf besteden.
50% van de tijd die je werkt, aan je bedrijf te besteden. Hierop is één uitzondering. Als je afgelopen vijf jaar een jaar geen ondernemer was, hoef je niet aan deze  50% eis te voldoen.


In geval van zwangerschap tellen de niet-gewerkte uren gedurende 16 weken wel mee voor het urencriterium. Het kan zijn dat je door het hebben van een baan in loondienst, of door andere bezigheden, of door de omvang van je bedrijf, niet aan het vereiste aantal uren komt, en zodoende niet in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek.

Wat is het gevolg van niet voldoen aan het urencriterium: als je niet voldoet aan het urencriterium, vervalt de ondernemersaftrek. In 2011 is dat een post die nog gestaffeld is (minder aftrek als je meer winst maakt) In 2012 is de aftrekpost een vast bedrag van €7.280.

Andere informatie, die relevant is voor mensen met lage winst of verlies. 

De ondernemersaftrek is maximaal de hoogte van de winst. De wetgeving hieromtrent is afgelopen jaren veranderd. Eerder was het zo dat je door de ondernemersaftrek in verlies kon komen. Dat kan niet meer, de ondernemersaftrek is maximaal het bedrag van de winst.

 Verlies uit onderneming en inkomsten uit loondienst.
Als je verlies draait in je onderneming, en je hebt een baan in loondienst, wordt het verlies van je bedrijf en je inkomen uit loondienst samengevoegd. Vaak ontvang je dan belasting terug, omdat je baas voor jou in je baan wel belasting heeft betaald. Dat is de loonheffing. Loonheffing is een voorheffing van de inkomstenbelasting.Voor mensen die meer willen weten – tot 2010 was het zo dat een bedrijf dat matig of slecht liep, door de ondernemersaftrek in verlies kon komen. Ook gold dat hoe minder winst je maakte, hoe hoger je aftrekpost was. Als je dan een baan in loondienst had, en een slechtlopend bedrijf, ontving je op die manier belastinggeld terug. Mede om dit te voorkomen heeft Jan Kees de Jager, toenmalig staatssecretaris van belastingen, de wetgeving veranderd. De staatssecretaris zei: wij willen winst maken stimuleren, dat is voor ons belangrijk. Nu is er dus een proces aan de gang dat de ondernemersaftrek geleidelijk wordt afgebouwd, en de mkb-winstvrijstelling die rol overneemt. De mkb-winstvrijstelling is gewoon voor iedere ondernemer en heeft geen voorwaarden. Het is het idee dat als je meer winst maakt, of meer winst in verschillende bedrijven, dat je dan bij al die winsten een fiscaal voordeel hebt.

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

Verdienmodellen - Ocean Finance legt uit