De dag na Hemelvaart, 10 mei, zijn we gesloten. We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Non-profit en fiscale regelgeving

april 2024

Voor ons loopt het in elkaar over, de profit en non-profitsector. Dat het in elkaar overloopt is dat wij gewoon met mensen te maken hebben, ook als het een stichting is of een bv. Daarnaast werken sommige van onze klanten voor stichtingen, er zijn sociaal ondernemers en we geven financieel advies aan stichtingen en verenigingen. Qua omzet zal het nu 50/50 zijn, de profit en de non-profitsector. Wel hebben we in absolute getallen meer eenmanszaken als klant, om de begrijpelijke reden dat de stichtingen meestal grotere klanten zijn.

Hieronder een overzicht hoe profit en non-profit qua regelgeving met elkaar verweven is.

VPB – vennootschapsbelasting
Het loopt voor ons ook in elkaar over omdat een stichting en een bv onder dezelfde vpb-wetgeving vallen. Er zijn binnen deze vpb vrijstellingen mogelijk, afhankelijk van doelstelling, daadwerkelijk handelen en hoeveelheid winst die gemaakt wordt, maar in principe is de vpb-wetgeving voor een bv of een stichting hetzelfde, het is beide een vennootschap.

Btw
De btw kijkt naar wat er gebeurt qua handeling. Onderwijs aan kinderen is vrijgesteld van btw, verkoop van goederen is btw-belast. Als je een btw-belaste prestatie levert, ben je btw-plichtig, ongeacht je rechtsvorm. De meeste eenmanszaken en bv’s vallen onder de btw-verplichting, maar stichtingen en verenigingen kunnen er ook onder vallen.

Subsidie
Een derde aandachtspunt is subsidie. Een kenmerk van subsidie is dat degene die subsidie verstrekt, vaak de overheid, niet de directe gebruiker is van de dienst die wordt gekocht. Als de voetbalvereniging subsidie krijgt, maken de kinderen uit de buurt gebruik van de diensten van de vereniging, en niet de gemeente. Meestal wordt dit subsidie genoemd.
Maar soms heeft het een andere naam. Bijvoorbeeld als de gemeente opdracht geeft aan een bedrijf (een bv, een stichting of een eenmanszaak/vof) om parken te onderhouden. De uiteindelijke gebruikers van het schone park zijn natuurlijk de burgers. Soms heet deze betaling dan subsidie, soms stelt de overheid dat er een opdracht is gegeven.

Rechtsvorm
De rechtsvorm is juridisch belangrijk. Een natuurlijk persoon (eenmanszaak en vof) is zelf aansprakelijkheid, in het geval van een rechtspersoon (onder meer bv, stichting en vereniging) is de rechtspersoon aansprakelijk.

Aan de namen, vormen en verschillende wetgevingen zie je de complexiteit en de diepgang van de maatschappij en het leven terug. Soms zou het regelarmer kunnen, daar is geen twijfel over, maar aan de andere kant is er bij de verschillende mensen, groepen, organisaties en belangen ook behoefte aan andere eisen en regels, en kan het niet allemaal in een regeling.

Voor ons maakt dit het werk leuk en laat het de diversiteit van de maatschappij zien!

Nog even over de stichtingen, in 2009 heb ik er een boek Financiën voor ondernemers geschreven, dat nog steeds actueel is. Dus, mocht je meer willen weten, koop dit boek op www.managementboek.nl En natuurlijk kunnen wij altijd ondersteunen met advies of begeleiding.

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

Wat doet de kascommissie? - Ocean Finance legt uit

Administratie in de cloud met Ocean Finance

Waarom een stichting?