De dag na Hemelvaart, 10 mei, zijn we gesloten. We zijn open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00  

Belastingvrij schenken, de bedragen voor 2022 en 2023

mei 2024

Belastingvrij schenken, de bedragen voor 2022 en 2023

Wil je geld schenken aan je kind of aan een vriendin? Dat vindt die ander altijd een goed idee. Het kan als extra, maar ook voor een studie of voor de aankoop van een huis.

Tot een bepaald bedrag kun je belastingvrij schenken. Daarboven betaalt degene die de schenking krijgt, belasting. We geven in deze blog eerst aandacht aan schenken aan je kind, daarna aan schenken aan anderen.

Geld schenken aan je kind

Belastingvrij schenken

Per kind mogen ouders jaarlijks maximaal € 5.677 (tarief 2022) of € 6.035 (tarief 2023) onbelast schenken. Over dit bedrag hoeft het kind geen aangifte schenkbelasting te doen. Dit bedrag geldt voor beide ouders samen, ook wanneer zij gescheiden zijn.

Doe je vaker in het jaar een schenking? Tel dan de bedragen bij elkaar op. Als het totaalbedrag hoger is dan het vrijgestelde bedrag, dient de ontvanger wel schenkbelasting te betalen. Degene die het geld krijgt, in dit geval het kind, moet aangifte schenkbelasting doen. Voor een indicatie van het te betalen bedrag, kijk je hieronder bij ‘hoeveel moet ik betalen?’

Een groter bedrag belastingvrij schenken

Als ouders kun je één keer in je leven een groter bedrag belastingvrij schenken. De hoogte van het bedrag hangt af van wat je kind met het geld gaat doen én het is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Onder 'kind' wordt ook een pleeg- of stiefkind verstaan.  

Je kunt een groter bedrag belastingvrij schenken aan je kind, als je kind (de ontvanger)  tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Schenken voor een woning

Wanneer de schenking is bedoeld voor de aankoop, aflossing of verbouwing van een huis, dan mogen ouders hun kind eenmalig een bedrag van maximaal € 106.671 belastingvrij schenken. Is je kind zelf boven 40 jaar, maar is de partner van je kind wel tussen de 18 en 40 jaar oud, dan geldt de vrijstelling ook.

Schenken voor een studie

Voor een studie die meer dan € 20.000 per jaar kost, excl. het levensonderhoud, mogen ouders eenmalig € 56.724 belastingvrij schenken aan hun kind. Dit betreft over het algemeen studies in het buitenland.

Deze schenking dient notarieel vastgelegd te worden, het moet aantoonbaar zijn dat het geld is gebruikt voor de studie, en het geld moet binnen een bepaalde tijd gebruikt worden. 

Let wel: De schenking mag niet gebruikt worden om studieschuld mee af te lossen.

Schenken voor een vrije keuze

Ouders mogen eenmalig € 27.231 in 2022 of € 28.947 in 2023 onbelast schenken aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud. Is een kind zelf boven 40 jaar, maar is de partner wel tussen de 18 en 40 jaar oud, dan kan ook gebruik gemaakt worden van de vrijstelling.

Aandachtspunt: je kunt als ouders éénmaal gebruik maken van één van de grote vrijstellingen. Je mag de verschillende vrijstellingen (vrij bedrag, dure studie of huis) niet ‘stapelen’ of optellen.

Wel kun je jaarlijks gebruik maken van de eerstgenoemde vrijstelling van ruim vijfduizend euro. Het exacte bedrag wijzigt elk jaar, vandaar deze afronding.

Hoeveel schenkbelasting moet ontvanger betalen? – Bij een ouder-kind schenking

Over het vrijgestelde bedrag betaalt degene die het ontvangt geen belasting.

Boven het vrijgestelde bedragis het tarief 10% belasting over het meerdere.  

Als er sprake is van een schenking boven de € 130.424, wordt het tarief 20%.

Voorbeeld:

Stel dat je kind € 20.000 ontvangt.

€ 20.000 minus € 5.677 =  € 14.333

Over het bedrag van € 14.333 moet je kind 10% belasting betalen, dat is € 1.433

Geld schenken aan anderen

De basis van de regels van vrijgesteld schenken zijn hetzelfde, of je nu schenkt aan je kind, of aan iemand anders. De vrijstellingen en de tarieven schenkbelasting zijn wel verschillend.

Jaarlijkse vrijstelling

Het bedrag dat je jaarlijkse belastingvrij kan schenken, is € 2.274 in 2022 en € 2.418 in 2023. 

Eenmalige vrijstelling

De mogelijkheid bestaat om eenmalig een bedrag van € 106.671 in 2022 en € 28.947 in 2023 belastingvrij te schenken voor het eigen huis. Er zijn een paar aanvullende voorwaarden, onder andere dat je, zowel als schenker en als ontvanger, moet kunnen aantonen dat het geld voor het huis gebruikt is.

De aangifte schenkbelasting moet gedaan worden door degene die de schenking krijgt.

Tarieven en aangifte schenkbelasting

Als je schenkt aan je kind is het tarief 10%, als je schenkt aan een kleinkind of verdere afstammelingen is het tarief 18%, als je aan vrienden schenkt is het tarief 30% .

Als het bedrag hoger is dan € 130.424 in 2022 of € 138.642 in 2023 bedragen de percentages respectievelijk 20, 36 en 40% over het meerdere.

Aangifte schenkbelasting

Als een schenking binnen de jaarlijkse vrijstelling valt, hoef je geen schenkbelasting te betalen. Je hoeft dan ook geen aangifte te doen.

Van een schenking die onder de eenmalige vrijstelling valt, moet het kind (ondanks de vrijstelling) wel aangifte schenkbelasting doen. Dat moet gebeuren voor 1 maart van het jaar na de schenking.

Wil je meer lezen over vermogensplanning, klik hier.

Voor meer detailleerde informatie en voorwaarden kijk op: www.belastingdienst.nl/schenken

Wil je overleggen over jouw specifieke situatie? Boek een los consult. In een gesprek van 90 minuten bespreken we de situatie en bekijken wat handig is, fiscaal en emotioneel. Lees meer over een los consult.

Meer weten?
Mail naar info@oceanfinance.nl, vul het contactformulier in of
bel 010-4777200

Zwanger en zelfstandig