Het kantoor is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 010 477 72 00 

Belastingaangifte doen, is het verplicht?

december 2019

Belastingaangifte doen, is het verplicht?

Wist je dat je als burger en als ondernemer altijd zelf verantwoordelijk bent voor je belastingaangifte? Ook als je geen uitnodiging krijgt om aangifte te doen of als je belastingadvieskantoor het vergeet.

Wij vinden het belangrijk, daarom leggen we in dit artikel graag aan je uit wat de verplichting inhoudt, welke soorten belastingen er zijn en wat de gevolgen zijn als je verzuimt.

De aangifteverplichting

Als belastingplichtige moet je belastingaangifte te doen. Vaak word je uitgenodigd door de Belastingdienst om aangifte te doen via een brief.  

Nu nodigt de Belastingdienst je niet altijd uit. Als je wel belasting af moet dragen, is het goed om te weten dat je als belastingplichtige zelf de Belastingdienst kan verzoeken jou uit te nodigen om aangifte te doen. Je bent uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte. Dat geldt voor alle belastingen. Wel zijn de procedures per belasting verschillend.

Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting– geen uitnodiging ontvangen

Als je (verwacht) dat je belasting moet betalen en je hebt geen uitnodiging ontvangen van de Belastingdienst, dan ben je verplicht de Belastingdienst te verzoeken jou uit te nodigen. Dit moet je doen binnen een half jaar na het ontstaan van de belastingschuld.

Als voorbeeld: als je in 2018 een bedrijf bent gestart en substantieel winst hebt gemaakt, dan heb je per 1 april 2019 een belastingschuld. Als je uiterlijk oktober 2019 nog geen uitnodiging tot het doen van aangifte hebt ontvangen, dan moet je zelf in actie komen.

Hier kunnen we je bij helpen!

Loonbelasting en btw

De aangifte loonbelasting en de aangifte btw moeten altijd op tijd gebeuren en ook altijd voor het verstrijken van de vervaldatum betaald worden. Hier geldt ook dat je verplicht bent tot het doen van aangifte op het juiste moment, ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen.

Als voorbeeld: je schrijft je bedrijf op 2 januari 2020 in bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Dan ben je verplicht de btw-aangifte van het eerste kwartaal in april te doen, ook als je niet bent uitgenodigd.

Schatting aanslag

Als belastingplichtige ben je verplicht belastingaangifte te doen. Op basis van de aangifte legt de Belastingdienst een belastingaanslag op. Het kan gebeuren dat je vergeet de aangifte te doen of dat je in de aangifte onjuiste informatie verstrekt.

In dat geval kan de Belastingdienst een schatting maken van de aanslag en deze aan jou opleggen. Je krijgt dan een geschatte aanslag. Als je het niet eens bent met de geschatte aanslag, zal je overtuigend moeten aantonen dat deze aanslag onjuist is. Dit heet omkering en verzwaring van de bewijslast. Ook moet je dan natuurlijk een aangifte doen die wel juist is. Deze nieuwe aangifte is onderdeel van het bewijs.

Boetes- wanneer verzuim en wanneer vergrijp?

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om boetes op te leggen. Hierbij heeft de Belastingdienst de keuze uit twee soorten boetes: verzuim- en vergrijpboetes.

Wanneer je niet voldoet aan de aangifteverplichting of de aangifte niet binnen de gestelde termijn doet, kan de Belastingdienst bij het vaststellen van de belastingaanslag een verzuimboete opleggen. De hoogte van het bedrag van de verzuimboetes staat vast in de wet. Het begint bij de bekende € 50 bij het vergeten van de aangifte btw, en loopt bij volgende keren op naar substantieel hogere bedragen.

Zwaarder vergrijp

Als je, als belastingplichtige, opzettelijk geen, onjuiste of onvolledige gegevens aan de Belastingdienst verstrekt, kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen. Het verschil met de verzuimboete is dat bij de vergrijpboete sprake moet zijn van opzet. De belastingplichtige moet dus opzettelijk geen, onjuiste of onvolledige gegevens aan de Belastingdienst hebben verstrekt.

De vergrijpboetes zijn hoger dan de verzuimboetes, nu de belastingplichtige bewust geen aangifte heeft gedaan of onjuiste gegevens in de aangifte heeft verstrekt. Dit kan dus niet het geval zijn wanneer je plots in het ziekenhuis ligt en daardoor niet binnen de termijn aangifte kunt doen.

De wet vermeldt hoe hoog de vergrijpboete is. Het is een percentage van de boetegrondslag over het bedrag van de belastingaanslag óf over het bedrag dat ten onrechte niet is betaald door de onjuiste of onvolledige gegevens die je als belastingplichtige hebt verstrekt. De percentages variëren van 25% tot 150%, het is mede afhankelijk van het soort belasting.

Kijk voor meer info over de boetes op de site van de Belastingdienst.

Mocht je bezwaar willen maken, dan kunnen we je helpen.

 

En nu? 

Voor ondernemers: De financiën van A tot Z geregeld, voor je onderneming maar ook voor jou als ondernemer zelf.  Bel naar 010-4777200 en dan kijken we wat we kunnen doen. 

Voor stichtingen: Op zoek naar een administratie- en advieskantoor gespecialiseerd in stichtingen? Bel 010-477200 en leg je vraag voor.

Los consult: Snel en betaalbaar antwoord op specifieke vragen? Bel 010-4777200 en dan maken we zo snel mogelijk een afspraak. 

De zeven belastingen van de DGA - Ocean Finance legt uit

De twee belastingen voor een eenmanszaak - Ocean Finance legt uit

Hoe zit het met de BTW? - Ocean Finance legt uit